Tervetuloa Mikkeli-Luonteri kalatalousalueen kotisivuille!

Mikkeli-Luonteri kalatalousalue on Vuoksen vesistöaluetta ja se ulottuu Mikkelin alapuoliselta Saimaalta, Louhi- ja Yöveden kautta Luonterille. Lisäksi alueella on runsaasti pienempiä järviä ja lampia. Kalatalousalueen vesipinta-ala on 46 373 hehtaaria. Alue on varsin monimuotoinen. Mikkelin alapuolinen Saimaa on asutuksen keskellä olevaa lievästi rehevää vesialuetta. Alaspäin mentäessä seuraavana tulee Louhivesi, jossa ei ole suuria selkävesiä, vaan se on runsaiden saarine ja niemien takia pirstaleinen. Yövesi on syvä ja karu allas, josta on suora yhteys eteläiselle Saimaalle. Luonterin pääallas on Saimaan päävirtaamasta sivussa oleva karu ja syvä selkävesi.

Veden laatu kalatalousalueella on pääsääntöisesti hyvä. Mikkelin alapuolisen Saimaan vesi on rehevää, joka johtuu pääosin peltoviljelystä ja pistekuormituksesta, jota aiheuttaa Mikkelin kaupungin jätevedenpuhdistamo. Louhivesi kuuluu veden laatuluokituksessa eriomaiseen luokkaan. Yövesi ja Luonteri ovat erittäin karuja järvialtaita.

Hyvä veden laatu antaa kaloille erinomaiset mahdollisuudet elää alueella. Rauhoitettu Saimaan nieriä esiintyy Yövedellä ja Luonterilla. Yövesi kuuluu järvilohen vaellusalueeseen, jossa järvilohi on kokonaan rauhoitettu kesä – elokuun ajan. Mikkelin alapuolisella Saimaalla esiintyy luonnossa lisääntyvää taimenta. Saimaannorppaa esiintyy Luohivedellä ja Luonterilla.

Alueen monipuoliset vesistöt tarjoavat hyvät ja monipuoliset kalastusmahdollisuudet niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastajille. Vesistöjä hoidetaan ja kunnostetaan niin kalaistutuksilla, hoitokalastuksilla kuin elinympäristökunnostuksillakin.

 

AJANKOHTAISTA